ArchitectureDesignSuccess stories

Magazyn Architecture Snob po raz siódmy!

 

Tematem przewodnim siódmego numeru „Architecture Snob” jest troska i uważność w architekturze. Rozumiem te pojęcia przede wszystkim jako odpowiedzialność za własne działania i świadome ich planowanie, z uwzględnieniem wielu kontekstów: ekologicznych, społecznych, etycznych, estetycznych i pragmatycznych. Okładkowy bohater tego numeru, Alejandro Aravena, jest doskonałym przykładem architekta troskliwego i uważnego – jednym z liderów zmiany w architekturze, który bezpośrednio wpłynął również na mnie. 

 

Cover photo: Rita Aravena

 

Kiedy Alejandro Aravena w 2016 roku został dyrektorem Biennale Architektury w Wenecji, zaprosił mnie i Hugona Kowalskiego, jednego z najzdolniejszych architektów młodego pokolenia, do stworzenia projektu „Porozmawiajmy o śmieciach”. Z wystawą podróżowaliśmy później po różnych miejscach Europy – pojawiła się m.in. w Parlamencie Europejskim w 2017 roku (na chwilę przed wprowadzeniem przez Unię Europejską regulacji dotyczących ekonomii cyrkularnej) czy w Muzeum Śląskim w Katowicach przy okazji COP24. Była to jedna z pierwszych na świecie wystaw, która w przystępny sposób tłumaczyła jak to się stało, że mamy obecnie tak ogromny, globalny problem ze śmieciami. Dla mnie była to także jedna z pierwszych prób odpowiedzi na pytanie jak architektura może włączyć się w zminimalizowanie szkód, jakie wyrządzamy planecie.

 

To zaproszenie i projekt zmieniły moje podejście do własnej pracy i tego, jak myślę o architekturze. Zrozumiałem, że od architekta powinno się wymagać tworzenia jak najzdrowszych dla człowieka i jak najmniej szkodliwych dla planety przestrzeni i budynków. A krytyka architektury powinna zwracać na to uwagę, popularyzować pro-ekologiczne rozwiązania i edukować społeczeństwo w tym zakresie. Ponieważ w tamtym czasie żadne branżowe media w Polsce nie widziały w tym wartości, założyłem magazyn „Architecture Snob”. 

 

 

Dlatego obecność Alejandro Araveny na łamach magazynu jest dla mnie wyjątkowo ważna. Gdyby nie on, nie byłoby „Architecture Snob”, a sam magazyn nie powstawałby z taką troską i uważnością. Tworząc go dbamy nie tylko o treści, ale też o zrównoważoną produkcję. „Architecture Snob” po raz drugi znalazł się w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce, co jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, a jednocześnie przypomnieniem, że dziś już po prostu nie można być nieodpowiedzialnym przedsiębiorcą. 

 

Choć w obliczu postępujących zmian klimatycznych trudno o optymizm, nie należy się w tej walce poddawać. W zbliżającym się nowym roku życzę nam nadziei, determinacji i skuteczności w dążeniu do lepszej przyszłości dla wszystkich.

 

MARCIN SZCZELINA

REDAKTOR NACZELNY

ARCHITECTURE SNOB