ArchitectureCultureDesignTalks

Na początku było słowo. Wybierz swoje. Katarzyna Krakowiak w Pawilonie Miesa van der Rohe w Barcelonie

 

Katarzyna Krakowiak zaprasza do włączenia się w projekt artystyczny przygotowywany dla Pawilonu Miesa van der Rohe w Barcelonie. Artystka zbiera nagrania ważnych dla globalnej społeczności słów, z których stworzy architektoniczno-dźwiękową instalację.

 

Czy jest jakieś słowo, które jest dla ciebie na tyle ważne, że chcesz ocalić je dla przyszłości? Jakie słowo dodał(a)byś do polifonicznej symfonii wielu głosów z całego świata? Za jakie słowo chcesz wziąć odpowiedzialność? Jakie słowo chcesz wnieść do świata, w którym wszyscy żyjemy?

 

W momencie, w którym świat zatrzymał się z powodu pandemii koronawirusa, Katarzyna Krakowiak nawołuje by nie odkładać życia na później, bo czas “w którym to wszystko się skończy” nie nadejdzie. Nasze losy to ciągłość – nie będzie żadnego końca pandemii, po którym powrócimy do życia jak dawniej. 

 

Foto: Anna Mass

 

Pomimo zamknięcia w domach, możemy wspólnie skomponować nową architekturę. Aby wziąć udział w przedsięwzięciu wystarczy nagrać jedno słowo, które jest dla Ciebie ważne i przesłać plik audio na adres letter@miesbcn.com dołączając krótkie uzasadnienie dlaczego wybrałeś/aś akurat ten wyraz. Kompozycja stanie się melodią naszej wspólnej egzystencji, pytaniem o obecny stan społeczności i możliwości jej przetrwania – wołaniem o nadzieję na przyszłość.

 

Zgłoszenia nadsyłać można do 22 lipca 2020 roku.

 

Katarzyna Krakowiak zamieni Pawilon Miesa van der Rohe w Barcelonie w przestrzeń badań nad językiem architektury i architekturą języka. Polifoniczna kompozycja powstanie z nadesłanych w ramach otwartego naboru słów – opisanych, przetłumaczonych i użytych w celu znalezienia wspólnego mianownika, podstawy wyznaczającej początek nowej struktury.

 

Artystka postrzega architekturę, zwłaszcza w trakcie obecnego kryzysu, jako czasownik niedokonany – jej oddziaływanie nigdy nie ustaje. Chce skomponować architekturę pozbawioną wymiarów, niemierzalną w kontekście trwania i rozpadu. Chce stworzyć architekturę, która mówi – nie tylko słowami, ale też pustymi miejscami pomiędzy, które otwierają przestrzeń na krytyczne refleksje o architekturze, języku, teraźniejszości i przyszłości. Powstanie przestrzeń dla różnorodności i różnicy. Przestrzeń przekładu zarówno między językami uczestników projektu, jak i między strukturami architektonicznymi i językowymi. Przestrzeń, w której horyzont nieustannie poszerza się w nieznanych kierunkach.

 

Pawilon barceloński Miesa van der Rohe to ikona architektury modernistycznej. Powstał w 1929 roku jako wejście do niemieckiej części wystawy światowej i po zamknięciu wystawy został rozebrany. W latach 1983-1986 władze Barcelony zleciły rekonstrukcję pawilonu, który do dziś pełni funkcje kulturalne. Katarzyna Krakowiak jest pierwszą polską artystką, której praca zostanie zaprezentowana w tym miejscu. Kuratorami wystawy realizowanej we współpracy z Fundació Mies van der Rohe jest Marcin Szczelina i Ivan Blasi.

 

Współorganizator projektu: Instytut Adama MickiewiczaPartner: Polski Instytut Kultury w Madrycie.