ArchitectureDesignSuccess stories

Simon Architecture Prize 2022 – zwycięzca kategorii #CollectivePlaces

Obiekt: Kithara Music Public Kiosk

Miejsce: miasto Meksyk

Projekt: pracownia TO

Zdjecia: Jaime Navarro

 

Kithara Music Public Kiosk to muzyczny kiosk, który znajduje się na obrzeżach miasta Meksyk, na terenie w Iztapalapa, który jest zwany Yuguelito. Odnotowuje się tu wysokie wskaźniki przemocy, niskie jakości gleby, a także niedobór wody. Dodatkowo jest zlokalizowany na dawnym składowisku gruzy, który pozostał na tym terenie po dużym trzęsieniu ziemi, jakie miało miejsce w 1985 roku. Powstanie w takim miejscu dzielnicy mieszkalnej jest kolektywnym działaniem lokalnej społeczności, która na projekt muzycznego kiosku demokratycznie przekazała kwadratową działkę o boku 7 metrów.

 

 

Początki projektu sięgają już 2015 roku. To wtedy na teren przybyła grupa muzyków, uczących tutejszą społeczność gry na gitarze, nie pobierając za to wynagrodzenia, i gromadząc wokół siebie liczną grupę osób w zróżnicowanym wieku. Projekt Kitara (hiszp. ‚gitara’) został wyłoniony, aby stworzyć przyjazną salę lekcyjną. Jego pierwszym etapem były warsztaty pracowni projektowej z lokalnymi uczniami gry na gitarze, którzy narysowali wymarzoną szkołę muzyczną. Na podstawie szkiców powstał konsultowany społecznie projekt Kithara Music Public Kiosk. Kolejne 5 lat zajęło poszukiwanie finansowania. Ostatecznie postanowiono, aby wykorzystać materiały przekazane przez społeczność i poddane recyklingowi. To czerwona cegła, bloki cementowe, kamień wulkaniczny i czerwony kamień. Budowa odbywała się pracą lokalnych osób.

 

Murowane sklepienie zbiera deszczówkę, a drewniana podstawa zapewnia dobrą akustykę. Rozkład przestrzeni wewnętrznych ma charakter symboliczny. Znajdująca się na górze sala jest zorientowana na Xaltocan Volcano, a pomieszczenie na parterze zostało pochylone w kierunku dwóch ulic – otwiera się tym samym na miasto i tworzenie imprez dla lokalnej społeczności.

 

Kithara Music Public Kiosk to budynek stworzony dla społeczności przez społeczność. Jest obiektem żywym, który stale poszerza swoje pierwotne przeznaczenie. Odbywały się tu już pokazy teatralne, koncerty czy spotkania o charakterze towarzyskim. Budynek umacnia lokalne sieci wzajemnego wsparcia i zbliża ludzi do siebie.