ArchitectureDesign

Marlena Happach mianowana nową dyrektorką Narodowego Instytutu Dziedzictwa

 

W dniu 10 czerwca 2024 roku Marlena Happach objęła stanowisko dyrektorki Narodowego Instytutu Dziedzictwa, nowo powstałej państwowej instytucji kultury. Happach, do niedawna pełniąca funkcję Architektki Miasta Warszawy oraz dyrektorki stołecznego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, teraz skoncentruje się na ochronie i konserwacji polskiego dziedzictwa kulturowego.

 

Od lewej: Hanna Wróblewska i Marlena Happach, Zdjecie: Dominika Wołk/MKiDN

 

Happach przez lata była kluczową postacią warszawskiej architektury, gdzie od 2016 roku prowadziła Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Jej działania na rzecz poprawy miejskiej infrastruktury oraz aktywne uczestnictwo w promowaniu pamięci historycznej przyniosły jej w 2016 roku odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi. Przed objęciem nowego stanowiska, Happach działała jako wicedyrektorka ds. inwestycji w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.

 

Ponadto, jej zaangażowanie w działalność społeczną jest dobrze znane – współtworzyła Stowarzyszenie Odblokuj, promujące aktywne uczestnictwo mieszkańców w planowaniu miejskim, oraz pełniła funkcje w warszawskim oddziale Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

 

Nowo utworzony Narodowy Instytut Dziedzictwa powstał w wyniku konsolidacji dwóch instytucji: Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków. Zarządzenie w tej sprawie wydał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 17 maja 2024 roku. Instytut, kierowany przez Happach, będzie odpowiedzialny za wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony i konserwacji zabytków, gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie. Nowa instytucja będzie także wspierać resort kultury i inne instytucje publiczne w działaniach związanych z ochroną dziedzictwa. Misją Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest zapewnienie zrównoważonej ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, aby zachować je dla przyszłych pokoleń.

 

Objęcie przez Marlenę Happach funkcji dyrektorki Narodowego Instytutu Dziedzictwa to kolejny krok w jej karierze, który pozwoli jej wykorzystać bogate doświadczenie w nowym kontekście. Działania Happach, znane z zaangażowania w rozwój i ochronę przestrzeni miejskiej, teraz będą miały wpływ na ochronę zabytków na skalę całego kraju.