ArchitectureDesignSuccess stories

Już dzisiaj startuje konferencja „Między ortodoksją a kreacją”.

 

Konferencja odbędzie w siedzibie SARP w Warszawie, już po raz piętnasty, potrwa dwa dni – 22 i 23 listopada 2023 roku. Dwudniowe spotkanie kilku środowisk zawodowych – konserwatorów zabytków, architektów, inwestorów, administratorów i właścicieli obiektów zabytkowych – jest poświęcone aktualnym problemom ochrony zabytków architektury, jak również ich koegzystencji z architekturą współczesną w Polsce.

 

Tym razem konferencja odbędzie się pod hasłem: „Dziedzictwo architektury w roli moderatora przestrzeni współczesnych miast”. Dziedzictwo architektury oczywiście oznacza doprowadzony do nienagannego i możliwie wiernego stanu zabytek architektoniczny. Poza najcenniejszymi i stosunkowo nielicznymi obiektami architektury, przeciętny zabytek musi jednak podołać spotkaniu z nową, zupełnie współczesną funkcją, a także – zwłaszcza w miastach – z sąsiedztwem budowli wznoszonych współcześnie, będących uzupełnieniem, a często wręcz pełnym otoczeniem zabytku. Jak to uczynić w zgodzie z istotą zabytku, w sposób podający się próbie czasu? Konferencja obejmie prezentacje oraz dyskusje na temat wielu wybitnych prac konserwatorskich o szczególnych walorach kulturowych i zabytkowych.

DZIEŃ PIERWSZY, 22 listopada 2023

 

godz. 10.00 – 10.45

Rejestracja uczestników: przekazanie materiałów, kawa, herbata

 

godz. 10.45 – 11.45

AGNIESZKA KALINOWSKA -SOŁTYS, Prezeska SARP, JERZY GROCHULSKI, Vice Prezes SARP,
ELŻBIETA CZYŻEWSKA, Trygon/ Uroczysta inauguracja konferencji.
Wykłady Inauguracyjne:
– BOLESŁAW STELMACH, Dyrektor NIAiU/ Plac miejski czy Agora Narodu.
– MAKSYMILIAN CHERKA/ Rewolucja w planowaniu przestrzennym – prawo jako moderator (czy detonator?)
przestrzeni.

 

godz. 11.45 – 14.00

Część pierwsza:
Najciekawsze projekty architektoniczne, realizacje i adaptacje konserwatorskie.
Architektura w ścisłej strefie konserwatorskiej 2020–2023
1. MACIEJ RYDZ, NATALIA JANIK/ Upcycling w architekturze Towarowej 22 – nowa forma myślenia o modernizacji
kwartałów miejskich.
2. ALEKSANDRA SZELĄG/ Od ‘coffee house’ po centrum komunikacji – biura kiedyś i dziś.
4. DOROTA JARODZKA-ŚRÓDKA, KAZIMIERZ ŚRÓDKA, WALDEMAR OLBRYK/ Browary Wrocławskie i ich historia
otwarcia się na miasto.
4. KRZYSZTOF PYKEL, SZYMON WOJCIECHOWSKI/ Zabytkowe i współczesne.

 

godz.14.00 – 15.00

Przerwa

 

godz. 15.00 – 19.00

Część druga:
Najciekawsze projekty architektoniczne, realizacje i adaptacje konserwatorskie.
Architektura w ścisłej strefie konserwatorskiej 2020– 2023
1. WŁADYSŁAW GROCHOWSKI, PIOTR GROCHOWSKI/ Rewitalizacja jako wieloetapowy proces na przykładzie
naszych doświadczeń. Królewska papiernia/ Klasztor Wrocław.
2. NATALIA PASZKOWSKA, MARCIN MOSTAFA, KATARZYNA JAKUĆ, JUSTYNA RYSZ/ Historia Rotundy.
W poszukiwaniu funkcji.
3. PIOTR STĘPNIAK/ Odczarować klinkier. Tradycja a współczesność.
4. PRZEMO ŁUKASIK/ Archi – kontekst.

 

godz. 17.30
Dyskusja/ Dziedzictwo architektury w roli moderatora przestrzeni współczesnych miast.
Gospodarz spotkania Oddział Warszawski SARP

 

DZIEŃ DRUGI, 23 listopada 2023

 

godz. 8.00 – 9.30

spotkanie na Placu marsz. Józefa Piłsudskiego i specjalne zwiedzanie odsłoniętych piwnic Pałacu
Saskiego i Pałacu Brühla

 

godz. 10.15 – 13.00

Część pierwsza:
Panel „Zachodnia pierzeja pl. Piłsudskiego – proces inwestycji odbudowy historycznej architektury
we współczesnej Warszawie”:
1. MICHAŁ GRABOWSKI, MARIA WARDZYŃSKA/ Znaczenie badań archeologicznych dla prowadzenia inwestycji
odbudowy obiektu historycznego.
2. ROBERT BERNISZ/ Problematyka zarządzania procesem inwestycyjnym w kontekście odbudowy obiektu
historycznego. Omówienie procesu odbudowy, w tym konkursu architektoniczno-urbanistycznego na odbudowę
Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.
3. ADAM CZYŻEWSKI/ Kulturotwórcza rola rekonstrukcji Osi Saskiej w Warszawie.
4. KRZYSZTOF MOSKAŁA/ Koncepcja zagospodarowania funkcjonalno-przestrzennego Osi Saskiej w Warszawie.
Dziedzictwo kulturowe w kontekście współczesnego rozwoju Warszawy.
5. PIOTR STASIAK, ANNA ZARĘBA/ Pałac Saski w Kutnie: odbudowa a wyzwania konserwatorskie i architektoniczne.

 

godz. 13.00 – 15.00/ Część druga:
Najciekawsze projekty architektoniczne, realizacje i adaptacje konserwatorskie. Rewitalizacja, tradycja, przyszłość
1. JAKUB LEWICKI/ Rekonstrukcje zabytków architektury ostatnich lat na świecie i w Polsce, ich znaczenie,
sens i granice.
2. MARTA SĘKULSKA-WROŃSKA, PAWEŁ WOLANIN, KRZYSZTOF BUDZISZ/ Kompleks Muzeów na Cytadeli
Warszawskiej. Muzeum Historii Wojska Polskiego – w poszukiwaniu subtelności betonu. Muzeum Historii Polski –
historia zapisana w kamieniu.
3. PIOTR ŚMIERZEWSKI/ Fabryka pełna życia w Dąbrowie Górniczej. Nowe centrum miasta w dawnej fabryce
obrabiarek Defum.
4. ŁUKASZ KONARZEWSKI/ Problemy konserwatorskie w województwie śląskim nie tylko na przykładzie zabytków
przemysłu i techniki.

 

godz. 15.00 – 16.00

Przerwa

 

godz.16.00 – 18.30

Część trzecia:
Najciekawsze projekty architektoniczne, realizacje i adaptacje konserwatorskie. Rewitalizacja, tradycja, przyszłość
1. ANDRZEJ SKALIMOWSKI/ Powojenne koncepcje zagospodarowania warszawskiego Placu Zwycięstwa (1945-1989).
2. WOJCIECH GADOMSKI, PIOTR GADOMSKI/ Zabytek w nowym kontekście. Hospicjum stacjonarne i domowe CARITAS.
3. ZUZANNA BUJACZ-JAWORSKA, MARCIN KWIETOWICZ, MICHAŁ BOGUSŁAWSKI, KATARZYNA KORCZAK,
MARIUSZ ŚCISŁO/ Antymateria – projektowanie wstrzemięźliwe. Zamek Dewinów – Bibersteinów w Żarach.
4. Podsumowanie Konferencji.

 

DZIEDZICTWO ARCHITEKTURY W ROLI
MODERATORA PRZESTRZENI WSPÓŁCZESNYCH MIAST
22–23 listopada 2023 roku / Pawilon SARP, Warszawa i transmisja online.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
TRYGON Agencja Autorska