ArchitectureDesignSustainability

HAŁAS :W CENTRUM

 

Już po raz drugi Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, organizatorzy projektu :W CENTRUM, przy udziale Miasta Stołecznego Warszawy, zapraszają mieszkańców miast, architektów, urbanistów i studentów do dyskusji nt. problematyki planowania i użytkowania przestrzeni. 

 

Inauguracja projektu fot. Monika Ostrowska

 

W tegorocznej edycji w centrum postawiony jest HAŁAS. Cykl otwartych wykładów, warsztatów, pokazów filmowych i innych wydarzeń towarzyszących skupiać się będzie na dostrzeżeniu i zrozumieniu hałasu jako zjawiska psychofizycznego, społecznego, kulturowego i ekonomicznego, a przede wszystkim – przestrzennego.

Projekt zakończy się uroczystą odsłoną instalacji przygotowanej przez studentów Politechniki Warszawskiej.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach i zapoznania się z tematami, które będziemy poruszać.

 

Nr 1 HAŁAS :W NAS

Według WHO zanieczyszczenie hałasem jest drugą po zanieczyszczeniu powietrza przyczyną utraty zdrowia na świecie.

Ekspozycja na hałas wpływa negatywnie na codzienną aktywność człowieka. Zmniejsza efektywność pracy, jest przyczyną zaburzeń sercowo-naczyniowych i psychofizycznych. Może powodować zaburzenia snu, rozdrażnienie i stres, co odbija się negatywnie na relacjach społecznych, a u dzieci wywołuje zaburzenia poznawcze.

Szacuje się np., że hałas ma wpływ na 48 000 nowych przypadków choroby niedokrwiennej serca rocznie, jak
i 12 000 przedwczesnych śmierci. Wyliczenia ekspertów mówią o 22 milionach ludzi w Europie cierpiących na chroniczne rozdrażnienie i 6,5 milionach osób z chronicznym zaburzeniem snu z powodu ekspozycji na nadmiar bodźców dźwiękowych.

  • Około 40% populacji w Unii Europejskiej jest narażona na hałas powodowany przez transport przekraczający 55 dB.
  • 20% populacji jest narażona na hałas przekraczający 65 dB w ciągu dnia.
  • A ponad 30% na hałas przekraczający poziom 55 dB w nocy.

Według dyrektywy UE 2002/49/WE Dopuszczalny poziom hałasu w terenie zabudowanym w porze dziennej wynosi 60 dB (od 6:00 do 22:00); w porze nocnej – 50 dB. 

W budynkach służby zdrowia w 58% sal chorych hałas przekracza dopuszczalne normy.

Stwierdzono, że można zidentyfikować trzy zasadnicze grupy źródeł hałasu. Do pierwszej należy zaliczyć przede wszystkim czynności i komunikację słowną samego personelu medycznego. Druga grupa źródeł związana jest
z wyposażeniem technicznym budynków szpitali (windy, klimatyzacja, drzwi do pomieszczeń), a trzecią grupę stanowi infrastruktura otoczenia (parkingi, drogi). W rezultacie oceny warunków akustycznych, dokonanej na podstawie wyników badań i wymagań PN-87/B- 02151/03, stwierdzono, że w 58% przebadanych sal chorych występują przekroczenia wartości dopuszczalnych. Zdaniem autorów badania są pewne możliwości (organizacyjne i techniczne) niewymagające istotnych nakładów finansowych, które mogą poprawić warunki akustyczne panujące w salach chorych.

O tym, czym jest hałas, czym jest dźwięk i dlaczego w betonowych halach jest pogłos, a w buduarach z zasłonami, dywanami i tapicerowanymi sofami raczej nie, opowie dr hab. Rafał Domkiewicz-Dobrzański, fizyk, wykładowca akademicki z Uniwersytetu Warszawskiego. O wpływie hałasu na nasze ciało i umysł, albo czy można dźwiękiem się bronić będzie mówiła dr hab. Weronika Jakubczak. Jakie hałasy mogą pogorszyć nasze zdrowie, opóźniając leczenie, i skąd się te uciążliwości biorą dowiemy się z opowieści ekspertki stowarzyszenia Komfort Ciszy i firmy Ecophon pani Moniki Sadłowskiej.

Wykład odbędzie się w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK we środę 22 marca o godzinie 18:00.

 

Nr 2 HAŁAS :W PLANOWANIU

W 2022 roku zaprezentowano najnowszą strategiczną mapę hałasu dla Warszawy. Z Mapy jasno wynika, że
w mieście przekroczone są zdrowe poziomy hałasu. Średni poziom hałasu w dzień powyżej 60 dB jest normą dla większości ulic w mieście, podczas gdy WHO rekomenduje 53 dB, a są też takie ulice, gdzie poziom dźwięku przekracza 75 dB. Decyzje podejmowane przy planowaniu przestrzennym miasta mają ogromny wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie natężenia hałasu w naszym otoczeniu, co bezpośrednio oddziałuje na zdrowie nasze i naszych bliskich. 

O projektowaniu miast i Warszawy w kontekście hałasu opowiedzą eksperci z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy i Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Wykład odbędzie się w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK we środę 29 marca o godzinie 18:00.

 

Nr 3 HAŁAS :W ARCHITEKTURZE

Odpowiednie kształtowanie przestrzeni w środowisku miejskim, ustawienie budynków względem źródeł hałasu, dobór materiałów i struktura elewacji, decyzje o nasadzaniu zieleni i zmianie nawierzchni na naturalną to elementy, które efektywnie wpływają na zmniejszenie poziomu hałasu w naszych domach. Decyzja czy wybrukować trawnik pod blokiem i zamienić go w parking może mieć nieodwracalne negatywne skutki dla jakości życia całej wspólnoty, z czego często nie zdajemy sobie sprawy, a dowiadujemy się o tym np. doświadczając nieznośnego hałasu od silników, kiedy jest już za późno na interwencję. Posadzki naszych podwórek możemy wyłożyć kostką betonową albo łąką kwietną, kostka zwiększy propagację dźwięków, a trawy i krzewy go stłumią. Np. według badań pas zieleni obsadzony trawami i krzewami może zmniejszyć hałas komunikacyjny nawet o 19 dB przy pomiarach
w odległości 100 m. 

O akustyce wnętrz urbanistycznych, czyli naszych podwórkach, ulicach, placach, oraz o tym, dlaczego niektóre osiedla są ciche, a inne nie, czy to, co montujemy na ścianach naszych domów, może obniżyć pogłos niedalekiej drogi ekspresowej, i czy powinniśmy się martwić centralą wentylacyjną montowaną nad nową gastronomią – to tematy, o których opowiedzą architekci podczas wykładu, który odbędzie się w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK we środę 12 kwietnia o godzinie 18:00.

 

Inauguracja projektu fot. Monika Ostrowska

 

Nr 4 HAŁAS :W POKOJU

Norma mówi, że poziom dźwięku, który przenika do pomieszczeń mieszkalnych, nie powinien przekraczać 40 dB w dzień i 30 dB w nocy. W kuchni i pomieszczeniach, gdzie znajdują się urządzenia sanitarne, są wyższe i wynoszą odpowiednio 45 dB i 35 dB. Natomiast hałas pomiędzy 40 a 70 dB wywołuje zmęczenie, rozdrażnienie, stres, utrudnia zrozumienie mowy. W naszych domach bronimy się nie tylko przed hałasem zewnętrznym, ale też wewnętrznym generowanym przez urządzenia, którymi się otaczamy. To, jak będzie wyglądała przestrzeń akustyczna naszego mieszkania, zależy nie tylko od izolacyjności przegród zewnętrznych domów, ale też w dużym stopniu od doboru materiałów wykończeniowych poszczególnych pomieszczeń, rodzaju posadzek, ścian, zasłon
i mebli. Trzeba też pamiętać o wpływie zamontowanych urządzeń.

Tematem wykładu będzie problem hałasu w mieszkaniach, a w szczególności: źródła uciążliwości, sposoby transmisji dźwięków, powszechność występowania hałasu i jego wpływ na mieszkańców (np. jakość snu, dobrostan, osiągnięcia szkolne uczniów), a także normy i standardy akustyczne przeciętnego współczesnego budynku mieszkalnego w porównaniu do PRL-owskiego bloku czy kamienicy.

Wykład poprowadzi ekspert Stowarzyszenia Komfort Ciszy i ISOVER Henryk Kwapisz we środę 17 maja
o godzinie 18:00. O miejscu spotkania poinformujemy w naszych mediach społecznościowych. 

 

Nr 5 HAŁAS :W EDUKACJI

„Według badań to właśnie najmłodsi są najbardziej narażeni na działanie hałasu, ponieważ ich narząd słuchu jest bardzo wrażliwy na uszkodzenia. Niebezpieczny dla ucha naszych pociech jest zarówno hałas krótkotrwały, jak
i przewlekły. U małych dzieci wywołuje on niepokój, poczucie zagrożenia oraz płacz. U tych starszych zwiększa stężenie krążących hormonów stresu oraz zakłóca zdolność dziecka do snu i koncentracji. To z kolei może przekładać się na problemy z nauką. Inne skutki przebywania dzieci w głośnych miejscach to nadpobudliwość, rozdrażnienie, przewlekłe zmęczenia, problemy emocjonalne, a w dłuższej perspektywie również problemy ze słuchem. Jak więc uchronić nasze pociechy przed szkodliwymi skutkami hałasu, skoro w dużym mieście tak trudno go uniknąć?” – Komfort Ciszy

Dla prawidłowego nauczania w klasach hałas nie powinien przekraczać 35 dB.

O tym jak wyglądają dzisiejsze szkoły, przedszkola czy żłobki w kontekście dziecięcych krzyków i jak można poprawić warunki akustyczne w miejscach edukacji opowiedzą: architektka z XY STUDIO Dorota Sibińska
i architekt Mikołaj Jarosz, prezes Stowarzyszenia Komfort Ciszy i ekspert firmy Ecophon w auli Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej we środę 24 maja o godzinie 18:00.

 

Nr 6 HAŁAS :W ŚRODOWISKU

UNEP FRONTIERS RAPORT 2022 ma na celu identyfikację i zwrócenie uwagi na pojawiające się problemy zagrażające środowisku. Zanieczyszczenie hałasem zostało zdefiniowane jako jedno z trzech najistotniejszych.

Hałas będący ściśle wynikiem działalności człowieka zwiększa się wraz z rozwojem technologicznym i postępującą urbanizacją. Ma to wpływ nie tylko na zdrowie człowieka. ale też inne organizmy żywe, z którymi współistniejemy. Wpływa na zwierzęta i rośliny, ogranicza ich tereny występowania, co obniża bioróżnorodność. Hałas rozchodzi się w powietrzu i wodzie w zakresach dla człowieka słyszalnych i niesłyszalnych.

Ten temat poruszą m.in. eksperci z UNEP GRID we środę 14 czerwca o godzinie 18:00. O miejscu spotkania poinformujemy w naszych mediach społecznościowych. 

 

Inauguracja projektu fot. Monika Ostrowska

 

Więcej informacji:

Strona projektu: www.wcentrum.edu.pl

Media społecznościowe: Instagram, LinkedIn i Facebook