ArchitectureDesignSuccess stories

Architecture Snob partnerem medialnym European Award AHI

Zapraszamy do udziału w 6. edycji European Award AHI (Architectural Heritage Intervention). Ten prestiżowy konkurs jest skierowany do wszystkich profesjonalistów i stowarzyszeń związanych z szeroko pojętym dziedzictwem architektonicznym – m.in. architektów, biur projektowych, urbanistów, historyków czy archeologów.

 

Głównym celem szóstej edycji odbywającego się co dwa lata konkursu, organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Katalonii (COAC), jest wyróżnienie jakościowych interwencji w dziedzictwo budowlane we wszystkich jego wymiarach oraz przyczynienie się do ich upowszechnienia. Do zgłoszeń zapraszamy wszystkie prace wykonane lub opublikowane w Europie w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2022, które spełniają wymogi czterech kategorii, na które podzielona jest nagroda.

 

  1. Dziedzictwo architektoniczne 

Interwencje architektoniczne w chronionych budynkach i grupach obiektów oraz te o szczególnym znaczeniu kulturowym, które są osadzone w przestrzeni miejskiej lub naturalnie chronionej i pomagają określić jej historyczny charakter.

 

  1. Przestrzenie zewnętrzne

Interwencje architektoniczne mające na celu zaproponowanie rozwiązań w historycznej przestrzeni publicznej, sprzyjających relacjom społecznym i gospodarczym, które dzieją się w historycznych centrach.

 

  1. Planowanie urbanistyczne

Plany ochrony dziedzictwa, katalogi, inwentaryzacje oraz inne instrumenty planistyczne, które obejmują ochronę, konserwację i ulepszanie dziedzictwa architektonicznego.

 

  1. Ujawnianie

Inicjatywy i działania, które dotyczą rozpowszechniania wartości dziedzictwa architektonicznego nie tylko wśród profesjonalistów i techników w branży, ale szerzej – w społecznej świadomości. Akceptowane są publikacje, artykuły, relacje audiowizualne, prezentacje, wydarzenia i wszelkiego rodzaju działania związane z promocją.

 

 

Przyjmowanie wniosków konkursowych do European Award AHI jest otwarte do 17 marca 2023 roku – do północy czasu środkowoeuropejskiego.

Więcej o nagrodzie: https://eu-architecturalheritage.org/en/international-biennial